SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Kulindağ Dağ Evi gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde mümkün olabildiğince temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak, enerji verimliliğini sağlamak, karbon salınımını azaltmak, suyu tasarruflu kullanmak, atıkları ve israfı önlemek için çaba gösterir. Binaların inşasında doğaya uyum ve yeşil alanların korunması ilk kriter olarak değerlendirilir.

  • Müşterilere doğanın zarar görmesini, tüketimi ve karbon salınımını azaltacak alternatif tatil seçenekleri oluşturmak ve sunmak.
  • Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği işletme kültürüne entegre etmek, bu alanda hem çalışanlar hem de paydaşlar nezdinde farkındalığı artırmak.
  • Din, dil, ırk, cinsiyet, milliyet gibi farklılar nedeniyle ayrım gözetmemek, farklı kültürlerden ve özelliklerdeki farklı insenlara eşit davranılmasını sağlamak.
  • Organik atıkları, besi hayvancılığıyla geçinen yöre halkına ulaştırmak, hem bu atıkların bertaraf edilmesini, hem de yerel ekonomiye katkı sağlaması için çalışmalar yürütmek.